Terug naar overzicht

Kopieer en plak de dataset

Maak een nieuwe visualisatie aan in LocalFocus en kopieer je tabel met cijfers vanuit Excel (of een ander spreadsheetprogramma) naar het lege tekstveld.

Deze les duurt 90 seconden

De cijfers

Als je een tabel in LocalFocus plakt, gaat het in eerste instantie puur om de cijfers. Laat contextuele informatie zoals de titel en bronvermelding achterwege en verwijder lege rijen. In stap 4 geef je je datavisualisatie de juiste context. Kolomtitels laat je vooralsnog wel staan, want die zijn nodig om de cijfers te identificeren.

Handige Excelformules

Bereken percentage:
= onderdeel / totaal * 100

Aantal per 1.000 personen:
= aantal incidenten / doelpopulatie * 1000

De dimensies

De software van LocalFocus herkent de dimensies en waarden van je dataset. De waarden van je tabel worden in LocalFocus geselecteerd op basis van gelijkvormigheid. Dat wil zeggen dat voor elke combinatie van dimensies er een waarde in de tabel moet staan.

Volgende les