Terug naar overzicht

Kies de beste visualisatievorm

Het ene verhaal wordt duidelijk weergegeven in een lijngrafiek en bij het andere past een kaart beter. In deze les verken je de mogelijke visualisatievormen en bepaal je het verhaal dat je wilt vertellen.

Deze les duurt 75 seconden

Liggende staafdiagram

De liggende staafdiagram is bij uitstek geschikt om een ranking te laten zien. De waarden kunnen aan de hand van de lengte van de staven eenvoudig met elkaar worden vergeleken.

Kolomgrafiek

De kolomgrafiek is kan gebruikt worden om de ontwikkeling over tijd te laten zien en werkt het beste bij een beperkt aantal datapunten.

Lijngrafiek

De lijngrafiek is net als de kolomgrafiek geschikt voor tonen van trends. Meestal wil je asverdeling op nul laten beginnen om de data niet te vertekenen, maar er zijn uitzonderingen.

Shut up about the y-axis. It shouldn’t always start at zero.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammen en gestapelde grafieken laten verhoudingen zien. Hou er dus rekening mee dat je waarden wel tot een zinnig totaal optellen. Voor het vergelijken van waarden werkt een staafdiagram vaak beter.

Kaart

Kaarten kunnen gebruikt worden voor het laten zien van geografische patronen. Bij de vorige stap kun je zien welke gebiedsindelingen LocalFocus aanbiedt.

Hulpmiddel voor goede kaartkleuren

Volgende les