Terug naar overzicht

Geef de datavisualisatie context

Door de kleuren van de visualisatie aan te passen, kun je bepaalde informatie extra benadrukken. Annotaties voeg je toe om opvallende zaken uit te leggen en met een verklarende titel leg je jouw publiek uit waarom deze cijfers relevant zijn.

Deze les duurt 90 seconden

Titels!

De titel van je datavisualisatie is net zo belangrijk als de titel van je artikel. Leg je publiek uit waarom deze visualisatie er toe doet. Tekst en beeld moeten elkaar versterken.

Kleuren

Kleuren kunnen gebruikt worden om bepaalde datapunten uit te lichten. Door bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde een andere kleur te geven in een staafdiagram kun je beter beoordelen welke gebieden boven- en ondergemiddeld scoren.

Hulpmiddel voor goede kaartkleuren

Annotaties

Met annotaties voorzie je jouw visualisatie van extra context en kun je uitleg geven bij opvallende trends, patronen of uitschieters.

Volgende les